Vacature Bestuurslid

Vacature bestuurslid

Stichting Sociaal Raadslieden is een stichting met als doel het verzorgen van sociaaljuridische dienstverlening in de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.
Het bureau heeft 6 medewerkers bestaande uit een coördinator, 4 sociaal raadsvrouwen en een stagiair die door middel van het houden van spreekuren en het deelnemen aan de verschillende projecten en netwerken, sociaaljuridische hulp bieden aan de inwoners van deze gemeenten.
Zo dragen zij bij aan de zorg voor inwoners zodat deze kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Vooral de inwoners die dit zelf minder goed kunnen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 tot maximaal 9 bestuursleden. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • zorg voor continuïteit van de organisatie
 •  zorg voor uitvoering van visie en doelstellingen van de stichting
 • het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;
 • de rol van formeel werkgever.

Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand profiel.

Profiel

Een bestuurslid van Stichting Sociaal Raadslieden:

 • is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeenten die financieel bijdragen en heeft de overtuiging dat de werkzaamheden bijdragen aan participatie voor alle inwoners van de betrokken gemeenten;
 • bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • is een teamspeler die effectief kan communiceren.
 • heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein;
 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven en
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Specifieke taken in het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 6 andere bestuursleden. Ten einde Sociaal Raadslieden en in het bijzonder de coördinator optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:

 • (Lokale) Welzijnsvraagstukken;
 • (Lokale) Politiek;
 • Financiën;
 • Organisatieontwikkeling en HRM;
 • Communicatie

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur en de coördinator vergaderen 4 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten.

Bezoldiging

Het bestuurslidmaatschap van Stichting Sociaal Raadslieden is een onbezoldigde functie.