Uitkeringen

Aan het krijgen van een uitkering (bijvoorbeeld Bijstand, WIA (WAO), Ziektewet) zijn vele voorwaarden verbonden. Voor elke uitkering is dit weer anders en heeft u te maken met een andere instantie. Dit kan ingewikkeld zijn.

Wat zijn mijn rechten?

Is mijn uitkering niet te laag?

De uitkeringsinstantie wil mij een korting opleggen maar is dit wel terecht?

Dit zijn allemaal vragen waar u mee te maken kunt krijgen.

Wij kunnen u helpen met o.a.:

  • Contact leggen met de uitkeringsinstanties
  • Brieven/regels uitleggen
  • Bezwaar maken als dat nodig is