Over onze organisatie

Onafhankelijke dienstverlening

Stichting Sociaal Raadslieden Zeist en omstreken biedt onafhankelijke en gratis sociaaljuridische dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik. Onze Stichting bestaat al ruim 50 jaar en heeft een bestuur dat bestaat uit vijf bestuurders. Het sociaal raadsliedenwerk wordt uitgevoerd door een team van 6 sociaal raadsvrouwen en een coördinator. Landelijk is het sociaal raadsliedenwerk georganiseerd in de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). LOSR is aangesloten bij branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Regionaal nemen wij deel aan het overleg van de Regionale Organisatie Sociaal Raadslieden (ROSR).

De kracht van het sociaal raadsliedenwerk

De kracht van het sociaal raadsliedenwerk zit in het inzicht in de verbanden tussen verschillende regels, de brede kennis en de praktische insteek. Sommige mensen missen de kennis en/of vaardigheden om zelf de juiste actie te ondernemen. Sociaal raadslieden geven hen informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de inwoner. De ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Niet alleen inwoners, maar ook instellingen op het gebied van professionele en vrijwillige dienstverlening kunnen een beroep op ons doen.

Onze missie

Voorkomen van armoede en sociaaljuridische uitsluiting zodat mensen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.

Hiertoe willen wij inwoners in een vroegtijdig stadium helpen. Daarmee worden (grotere) financiële en maatschappelijke problemen voorkomen.

 

Toeslagenservicepunt

Sociaal Raadslieden is een Toeslagenservicepunt. De dienst Toeslagen ziet onze Stichting als een organisatie die kwalitatief goede dienstverlening nastreeft. Het is voor de dienst Toeslagen essentieel dat burgers laagdrempelige hulp kunnen krijgen in hun eigen omgeving. Zo krijgen zij de toeslagen waar zij recht op hebben, worden terugvorderingen zo veel mogelijk voorkomen en kunnen er passende oplossingen aangeboden worden bij eventuele terugvorderingen. Zij zetten inwoners die hulp nodig hebben op ons spoor.

 

Signaleringsfunctie

De signaleringsfunctie is een belangrijke taak van het sociaal raadsliedenwerk. Waar wet- en regelgeving of de uitvoering ervan onrechtvaardig uitpakt voor bepaalde groepen burgers, signaleren en agenderen wij dit op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Lokaal bij instanties binnen ons werkgebied. Regionaal hebben wij zitting in het Regionaal Overleg Sociaal Raadslieden (ROSR) midden Nederland. Landelijk worden deze signalen opgepakt in de lobby ter verbetering van wet- en regelgeving door de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR).
Zo zetten wij onze specialistische kennis in om onze doelstelling te bereiken voor inwoners en organisaties binnen ons werkgebied met een reikwijdte richting de landelijke politiek.

 

Subsidie

Onze Stichting wordt gesubsidieerd door de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik.

Het team

Robyn Verhoef
Sociaal Raadsvrouw

Liesbeth Bergsma
Sociaal Raadsvrouw

Kirstin van Esch
Sociaal Raadsvrouw

Marieke van Grootheest
Sociaal Raadsvrouw

Marieke Petersen
Sociaal Raadsvrouw

Paula van Steensel
Sociaal Raadsvrouw

Anita van Soest
Coördinator