Organisatie

Onafhankelijk

Sociaal Raadslieden Zeist is een stichting die sociaal juridische dienstverlening biedt aan de inwoners van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik. Landelijk is het sociaal raadsliedenwerk georganiseerd in de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). Vanuit zo’n 80 instellingen verspreid over het land vinden jaarlijks gemiddeld 400.000 contacten met cliënten plaats die in totaal ruim 500.000 vragen stellen.

Doelstelling

Sommige mensen missen de kennis en/of vaardigheden om zelf de juiste actie te ondernemen. De dienstverlening stemmen wij zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de cliënt. Onze ondersteuning  is er op gericht de zelfredzaamheid te vergroten. Niet alleen burgers, maar ook instellingen op het gebied van professionele en vrijwillige dienstverlening kunnen een beroep op ons doen.

Signalering

Soms blijkt dat een wet, regeling of instantie op bepaalde punten niet goed werkt. Sociaal Raadslieden kan dat, zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau signaleren en onder de aandacht van de betreffende (overheids-) instanties brengen.

Participatie

Sociaal Raadslieden Zeist participeert in verschillende projecten en netwerken in Zeist zoals de voedselbank, netwerk minimabeleid, de wijkservicepunten en de formulierenbrigade RSD.

Kosteloos

Onze dienstverlening is geheel gratis.

Subsidie

Sociaal Raadslieden Zeist wordt gesubsidieerd door bovengenoemde gemeenten.