Onderwijs

Recht op tegemoetkoming studiekosten of studiefinanciering?

Moet u de studiebeurs terugbetalen en snapt u niet waarom?

U krijgt een bericht van Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-groep) en begrijpt u niet wat erin staat?

Wij kunnen u de regels duidelijk maken, helpen met formulieren invullen, berichten uitleggen en eventueel bezwaar maken als dat nodig is.