Is het voor u ook zo lastig uit te komen met uw inkomen?

Maakt u wel gebruik van

 • heffingskortingen
 • toeslagen
 • minimaregelingen
 • kwijtscheldingen?

De medewerkers van het Bureau Sociaal Raadslieden kijken het voor u na!

Neem contact met ons op!

Sociaal Raadslieden Zeist

Bergweg 1
3701 JJ Zeist
Telefoon: 030 – 69 242 35
info@sociaalraadsliedenzeist.nl

Inloopspreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wat moet u meenemen:

 • alle loon- en/of uitkeringsspecificaties van dit jaar
 • de laatste huurspecificatie
 • alle beslissingen huur- en zorgtoeslag van dit jaar
 • kindgebonden budget, beslissing van dit jaar
 • beslissing kinderopvangtoeslag (indien van toepassing)
 • alle voorlopige belastingaanslagen van dit jaar
 • de laatste bankafschriften
 • polis Zorgverzekering van dit jaar
 • indien aanwezig : DigiD

Bovengenoemde stukken van beide partners meenemen (indien van toepassing)

Wilt u deze stukken geprint meebrengen!