Belastingen

Via de belastingdienst kunt u recht hebben op een heffingskorting. Dan krijgt u geld bij voorlopige aanslag of hoeft u minder belasting te betalen. Het is soms lastig te weten wat de voorwaarden zijn, wanneer u hiervoor in aanmerking komt en hoe u dit aan moet vragen.
schillende aanslagen over één jaar. Moet u nu betalen of krijgt u wat terug en waarom? Kunt u er nog iets aan doen?

Wij kunnen u helpen met:

  • Voorlopige aangiften invullen
  • Belastingaanslagen uitleggen en advies geven of u er nog iets mee kunt doen
  • Indien nodig bezwaar maken
  • Betalingsregelingen aanvragen
  • Kwijtschelding aanvragen voor belasting van lagere overheden

NB: wij vullen geen aangiftes in.
Daarvoor kunt u terecht bij de formulierenbrigade (tel. 030- 6929504) of de belastingsdienst zelf.

Van 16  tot en met 31 maart zijn de Sociaal Raadslieden
uitsluitend telefonisch of per email te bereiken.
Het kantoor is gesloten voor bezoekers.
Dit in overleg met de GGD en andere organisaties in Zeist.
We zullen elke dag opnieuw overwegen wat de beste vorm
van dienstverlening is gezien de omstandigheden. 

met vriendelijke groet
het team van Sociaal Raadslieden Zeist

logo sociaal raadslieden zeist