Belastingen

Via de belastingdienst kunt u recht hebben op een heffingskorting. Dan krijgt u geld bij voorlopige aanslag of hoeft u minder belasting te betalen. Het is soms lastig te weten wat de voorwaarden zijn, wanneer u hiervoor in aanmerking komt en hoe u dit aan moet vragen.
schillende aanslagen over één jaar. Moet u nu betalen of krijgt u wat terug en waarom? Kunt u er nog iets aan doen?

Wij kunnen u helpen met:

  • Voorlopige aangiften invullen
  • Belastingaanslagen uitleggen en advies geven of u er nog iets mee kunt doen
  • Indien nodig bezwaar maken
  • Betalingsregelingen aanvragen
  • Kwijtschelding aanvragen voor belasting van lagere overheden

NB: wij vullen geen aangiftes in.
Daarvoor kunt u terecht bij de formulierenbrigade (tel. 030- 6929504) of de belastingsdienst zelf.