Actueel

Geen recht op huurtoeslag? Misschien vanaf 2020 wél!

De harde inkomensgrens vervalt

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor huurtoeslag. De harde inkomensgrens verdwijnt vanaf die datum. Hierdoor krijgen veel meer mensen recht op huurtoeslag. Het kan dus zo zijn dat u in 2019 géén huurtoeslag kreeg, maar in 2020 wél in aanmerking komt. Daarom is het goed uw situatie opnieuw te bekijken.

Nu stapsgewijs een lager bedrag

In 2019 kreeg u geen huurtoeslag als uw inkomen hoger was dan de vastgestelde harde inkomensgrens. Ook als uw inkomen maar weinig boven die grens kwam, ontving u niets. Vanaf 2020 is dat anders. De huurtoeslag wordt nu geleidelijk aangepast: hoe hoger uw inkomen, hoe lager het bedrag aan huurtoeslag. Tot aan een bedrag van € 0,- bij een maximaal inkomen. Wat dat maximale inkomen is, verschilt per persoon. Het hangt af van de hoogte van uw huur, uw leeftijd en of u met meer mensen woont.

Een voorbeeld

U woont alleen en uw huur is lager dan de maximale huurgrens (in 2020 is dat € 737,14 per maand). In 2019 had u recht op huurtoeslag met een bruto-inkomen tot € 22.700, – per jaar. Met meer inkomen kreeg u geen toeslag. Vanaf 2020 kunt u een bedrag aan huurtoeslag krijgen tot aan een bruto-inkomen van ongeveer € 31.735, – per jaar. Hoeveel de huurtoeslag dan precies is, hangt af van uw inkomen, uw huur en uw woonsituatie.

Samen bekijken?

Sociaal Raadslieden Zeist helpt u graag te bekijken of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel. Kom langs op ons spreekuur of bel ons. Belangrijk: neem informatie mee over uw huur en inkomen. Zoals de nieuwste specificatie van uw loon (salarisstrook) of uitkering. En de laatste huurspecificatie of huurverhogingsbrief.

AVT 5 december 2019

 

 

Geen recht op huurtoeslag? Misschien vanaf 2020 wél!

De harde inkomensgrens vervalt

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor huurtoeslag. De harde inkomensgrens verdwijnt vanaf die datum. Hierdoor krijgen veel meer mensen recht op huurtoeslag. Het kan dus zo zijn dat u in 2019 géén huurtoeslag kreeg, maar in 2020 wél in aanmerking komt. Daarom is het goed uw situatie opnieuw te bekijken.

Nu stapsgewijs een lager bedrag

In 2019 kreeg u geen huurtoeslag als uw inkomen hoger was dan de vastgestelde harde inkomensgrens. Ook als uw inkomen maar weinig boven die grens kwam, ontving u niets. Vanaf 2020 is dat anders. De huurtoeslag wordt nu geleidelijk aangepast: hoe hoger uw inkomen, hoe lager het bedrag aan huurtoeslag. Tot aan een bedrag van € 0,- bij een maximaal inkomen. Wat dat maximale inkomen is, verschilt per persoon. Het hangt af van de hoogte van uw huur, uw leeftijd en of u met meer mensen woont.

Een voorbeeld

U woont alleen en uw huur is lager dan de maximale huurgrens (in 2020 is dat € 737,14 per maand). In 2019 had u recht op huurtoeslag met een bruto-inkomen tot € 22.700, – per jaar. Met meer inkomen kreeg u geen toeslag. Vanaf 2020 kunt u een bedrag aan huurtoeslag krijgen tot aan een bruto-inkomen van ongeveer € 31.735, – per jaar. Hoeveel de huurtoeslag dan precies is, hangt af van uw inkomen, uw huur en uw woonsituatie.

Samen bekijken?

Sociaal Raadslieden Zeist helpt u graag te bekijken of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel. Kom langs op ons spreekuur of bel ons. Belangrijk: neem informatie mee over uw huur en inkomen. Zoals de nieuwste specificatie van uw loon (salarisstrook) of uitkering. En de laatste huurspecificatie of huurverhogingsbrief.

AVT 5 december 2019

 

 

Beslag op mijn vakantiegeld, mag dat?

Een deurwaarder kan beslag leggen op uw loon of uitkering. Op een deel van het inkomen mag geen beslag worden gelegd. De deurwaarder moet namelijk rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarvan u uw huur, eten en andere vaste lasten moet betalen. De hoogte van de beslagvrije voet wordt bepaald door specifieke inkomsten en uitgaven en is daarom voor iedereen verschillend. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt. Het kan dus voorkomen dat er geen ruimte is voor een beslag. De deurwaarder mag dan niets op uw inkomen inhouden.

In de maand mei wordt het vakantiegeld uitbetaald. Vakantiegeld is onderdeel van uw loon of uitkering. De deurwaarder mag daarom beslag leggen op uw vakantiegeld. Ook hierbij is hij verplicht rekening te houden met de beslagvrije voet. Als uw inkomen lager is dan uw beslagvrije voet, zal er geen of slechts gedeeltelijk beslag gelegd kunnen worden op het vakantiegeld.

Ligt er beslag op uw inkomen of is er beslag gelegd op uw vakantiegeld? Wij kunnen uw voor u berekenen of de deurwaarder dit mag doen.

De gegevens die u mee moet nemen zijn:

  • De meest recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw partner;
  • Huurspecificatie (huurverhogingsbrief);
  • Polis zorgverzekeringen van dit jaar van u en uw partner;
  • Gegevens over de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget;
  • Documenten van de deurwaarder.

U kunt langskomen op het spreekuur of telefonisch contact met ons opnemen.

——————-

Toeslagen

In december ontvangt u van de belastingdienst weer de nieuwe beschikkingen voor het komende jaar voor de toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag). Checkt u goed het inkomen waarop de belastingdienst de hoogte van uw toeslagen heeft gebaseerd. Vindt u het lastig om het inkomen te schatten, kom dan met de inkomensgegevens van u en uw medebewoners bij ons langs.