Logo Sociaal Raadslieden Zeist

Hebt u een vraag over
belastingen, werk, inkomen, uitkeringen of schulden?

Sociaal Raadslieden Zeist Helpt.

Actueel

Vacature Sociaal raadsvrouw / - man

De Stichting Sociaal Raadslieden is op zoek naar een Sociaal raadsvrouw /-man. Lees verder

NB! Coronamaatregelen

Bezoek aan ons kantoor kan, vanwege de coronamaatregelen, uitsluitend op afspraak plaatsvinden. Het inloopspreekuur is voorlopig vervallen.

U kunt zoals altijd bellen en uw vraag voorleggen. Wij zullen dan eerst samen met u kijken of het probleem telefonisch, per email of whatsapp kan worden uitgezocht en opgelost. Indien dat lastig is, kunnen wij een afspraak met u inplannen.

Wij doen er alles aan om uw veiligheid te waarborgen tijdens dit bezoek. Van u vragen wij om aan te geven of u verkouden bent, hoest, dan wel koorts heeft. We verzoeken u de afspraak af te zeggen als u een van deze klachten heeft. Ook vragen we u om alleen te komen. Mocht u voor vertaling of andere ondersteuning iemand mee willen nemen, overleg dit dan tijdens het maken van de afspraak.

Om de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden, verzoeken wij u ook niet te vroeg te komen, maar maximaal 5 minuten voor de afspraak. Hou in de wachtkamer 1,5 meter afstand.

Met vriendelijke groet,

Team Sociaal Raadslieden.

Vacature Bestuurslid

De Stichting Sociaal Raadslieden is op zoek naar een bestuurslid. Lees verder

Geen recht op huurtoeslag? Misschien vanaf 2020 wél!

De harde inkomensgrens vervalt. Lees verder

Juridische hulp

Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden.
Het is lastig – zo niet onmogelijk – die allemaal te kennen.
Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover.

Voor wie ?

Onze dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Voor vragen kunnen inwoners van de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij ons terecht. Inwoners van de gemeente Zeist, Bunnik en De Bilt kunnen terecht op ons open inloopspreekuur. Bent u woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Dan kunt u alleen op afspraak bij ons terecht met een verwijzing van één van de Dorpsteams.

Onze hulp

  • Informatie en advies
  • Een inkomens-check: we gaan na of u gebruik maakt van diverse regelingen en voorzieningen
  • Bemiddelen tussen u en instanties
  • Invullen van formulieren (geen belastingaangiften)
  • Opstellen van een bezwaarschrift
  • Verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstanties

Waar kunnen wij u mee helpen?

Uitkeringen

zoals Bijstand, WW, ZW, WIA, AOW,
AKW (kinderbijslag).

Lees meer…

Belastingen

zoals kwijtschelding, aanslagen en
heffingskortingen

Lees meer…

Toeslagen

zoals kindgebonden budget, huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag

Lees meer…

Incasso en beslag

zoals problemen met incasso, deurwaarder, beslaglegging

Lees meer…

Arbeidszaken

zoals loon, ontslag en arbeidsovereenkomsten

Lees meer…

Onderwijs

zoals tegemoetkoming studiekosten en -financiering

Lees meer…

Personen- en familierecht

zoals echtscheiding en
alimentatie

Lees meer…

Actueel

Indien er belangrijke wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunt u die hier vinden.

Lees meer…