Logo Sociaal Raadslieden Zeist

Hebt u een vraag over
belastingen, werk, inkomen, uitkeringen of schulden?

Sociaal Raadslieden Zeist Helpt.

Actueel!

Geen recht op huurtoeslag? Misschien vanaf 2020 wél!

De harde inkomensgrens vervalt. Lees verder

Juridische hulp

Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden.
Het is lastig – zo niet onmogelijk – die allemaal te kennen.
Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover.

Voor wie ?

Onze dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Voor vragen kunnen inwoners van de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij ons terecht. Inwoners van de gemeente Zeist, Bunnik en De Bilt kunnen terecht op ons open inloopspreekuur. Bent u woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Dan kunt u alleen op afspraak bij ons terecht met een verwijzing van één van de Dorpsteams.

Onze hulp

  • Informatie en advies
  • Een inkomens-check: we gaan na of u gebruik maakt van diverse regelingen en voorzieningen
  • Bemiddelen tussen u en instanties
  • Invullen van formulieren (geen belastingaangiften)
  • Opstellen van een bezwaarschrift
  • Verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstanties

Waar kunnen wij u mee helpen?

Uitkeringen

zoals Bijstand, WW, ZW, WIA, AOW,
AKW (kinderbijslag).

Lees meer…

Belastingen

zoals kwijtschelding, aanslagen en
heffingskortingen

Lees meer…

Toeslagen

zoals kindgebonden budget, huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag

Lees meer…

Incasso en beslag

zoals problemen met incasso, deurwaarder, beslaglegging

Lees meer…

Arbeidszaken

zoals loon, ontslag en arbeidsovereenkomsten

Lees meer…

Onderwijs

zoals tegemoetkoming studiekosten en -financiering

Lees meer…

Personen- en familierecht

zoals echtscheiding en
alimentatie

Lees meer…

Actueel

Indien er belangrijke wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunt u die hier vinden.

Lees meer…

Van 16  tot en met 31 maart zijn de Sociaal Raadslieden
uitsluitend telefonisch of per email te bereiken.
Het kantoor is gesloten voor bezoekers.
Dit in overleg met de GGD en andere organisaties in Zeist.
We zullen elke dag opnieuw overwegen wat de beste vorm
van dienstverlening is gezien de omstandigheden. 

met vriendelijke groet
het team van Sociaal Raadslieden Zeist

logo sociaal raadslieden zeist