Logo Sociaal Raadslieden Zeist

Hebt u een vraag over
belastingen, werk, inkomen, uitkeringen of schulden?

Sociaal Raadslieden Zeist Helpt.

Juridische hulp

Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden.
Het is lastig – zo niet onmogelijk – die allemaal te kennen.
Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover.

Voor wie ?

Onze dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Voor vragen kunnen inwoners van de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij ons terecht.

Onze hulp

  • Informatie en advies
  • Een inkomens-check: we gaan na of u gebruik maakt van diverse regelingen en voorzieningen
  • Bemiddelen tussen u en instanties
  • Invullen van formulieren (geen belastingaangiften)
  • Opstellen van een bezwaarschrift
  • Verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstanties

Waar kunnen wij u mee helpen?

Uitkeringen

zoals Bijstand, WW, ZW, WIA, AOW,
AKW (kinderbijslag).

Lees meer…

Belastingen

zoals kwijtschelding, aanslagen en
heffingskortingen

Lees meer…

Toeslagen

zoals kindgebonden budget, huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag

Lees meer…

Incasso en beslag

zoals problemen met incasso, deurwaarder, beslaglegging

Lees meer…

Arbeidszaken

zoals loon, ontslag en arbeidsovereenkomsten

Lees meer…

Onderwijs

zoals tegemoetkoming studiekosten en -financiering

Lees meer…

Personen- en familierecht

zoals echtscheiding en
alimentatie

Lees meer…

Actueel

Indien er belangrijke wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunt u die hier vinden.

Lees meer…