free hit counter
Actuele zaken

Welkom


Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen en uitkeringen. Het is lastig, zo niet onmogelijk die allemaal te kennen. Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover.


Wij geven u graag een antwoord op uw sociaal juridische vragen op het gebied van belastingen, toeslagen, sociale zekerheid en dergelijke.


De dienstverlening is gratis en alleen bedoeld voor de inwoners van de gemeente Zeist en de gemeente Bunnik.

De burgers van Utrechtse Heuvelrug kunnen ook bij ons terecht maar dan alleen  met een doorverwijzing van één van de Servicepunten van Utrechtse Heuvelrug.


Onze hulp kan bestaan uit :
• kijken of u op de juiste wijze gebruikt maakt van de voor u van toepassing zijnde
   regelingen en voorzieningen;
• informatie geven over regelingen en voorzieningen;
• formulieren invullen (geen belastingaangifte);
• bemiddelen tussen u en instanties;
• verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstanties;
• opstellen van bezwaarschriften.

©   Stichting Sociaal Raadslieden  Zeist  (030) 6924235    Disclaimer